Over Stichting Hart voor Oss

Stichting Hart voor Oss heeft als doel om de gemeente Oss ‘hart veilig’ te maken.

Dit betekent dat men in de gemeente Oss mensen met een plotselinge hartprobleem effectiever kan helpen, door het tijdig toepassen van reanimatie, het snel inzetten van de AED apparatuur en door de snelle inschakeling en juiste informatieverstrekking aan het ambulanceteam.

In de gemeente Oss is bekend (o.a. via deze site) waar de AED apparaten hangen en hoe gehandeld moet worden om mensen met een plotselinge hartstilstand optimaal te helpen. Hierdoor zal de in gemeente Oss een aantal mensenlevens per jaar gered kunnen worden.

Win minuten, win levens…

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 15.000 patiënten te maken met een plotselinge “hartstilstand.” Ieder half uur valt er ergens een slachtoffer en het kan overal gebeuren. In bijna 50 % van de gevallen wordt deze stilstand veroorzaakt door een chaotisch hartritme, Ventrikel Fibrilleren (VF) genoemd. Dit hartritme kan hersteld worden door het toedienen van een zogenaamde stroomstoot; defibrillatie. Hoe sneller de defibrillatie toegediend wordt, hoe groter de kans op overleving. Na 5 minuten daalt de overlevingskans steeds met 10 % per minuut. Snelle actie is dus een must. De praktijk wijst helaas uit dat de ambulance er veelal niet binnen de cruciale 15 minuten is.

Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer AED’s beschikbaar om in dergelijke situaties levens te redden.

Defibrilleren en reanimeren

Organisaties als de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Reanimatie Raad en de Europese Reanimatie Raad, onderschrijven de noodzaak dat het defibrilleren en het reanimeren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Uit de praktijk blijkt namelijk dat de meeste levens gered worden door een combinatie van correcte reanimatie en snelle toediening van defibrillatie. In slechts de helft van de gevallen is defibrillatie niet nodig en dient er alleen gereanimeerd te worden. Door onvoldoende ervaring en stress is dit niet altijd gemakkelijk.

Onze Donateurs

Waarom Hart voor Oss?

15

AED locaties verzorgt door Stichting Hart voor Oss

Volg ons!

Neem contact op

Telefoonnummer

06-25555577