ANBI/DONATEUR/SPONSOR

ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende INstelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. (bron: belastingdienst)

De belastingdienst heeft Stichting Hart voor Oss geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan onze ideële organisatie aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Naam van de instelling
Stichting Hart voor Oss
RSIN: 85610738
KvK: 65414764

Contactgegevens
Ritmeester 4
5346 WL Oss
Tel. 06-25555577
www.hartvooross.com
info@hartvooross.com

Bestuurssamenstelling
Jeroen Boeijen, voorzitter
Jean-Pierre van der Gouw, secretaris
Adriaan Stoop, penningmeester
Geri Boeijen, bestuurslid
Marian de Sain, bestuurslid

Missie
Overlevingskans te vergroten door middel van voldoende AED’s.

Visie
Realiseren van voldoende AED’s die 24/7/365 beschikbaar zijn.

Strategie
• Het realiseren van voldoende beschikbare financiële middelen voor voldoende AED’s.
• Samenwerkverbanden realiseren waardoor mensen opgeleid zijn en blijven.
• Het up to date houden van bestaande en nieuwe AED’s.

Financiële verantwoording 2019

 

Donatie

Mocht u een donatie willen doen dan kunt u dit overmaken naar ons bankrekeningnummer IBAN: NL54RABO 0184169976 Stichting Hart voor Oss onder vermelding van ‘donatie’.

Sponsor

Wilt u Hart voor Oss jaarlijks steunen?
Neem contact op met Jeroen Boeijen.
Bedankt voor uw steun!

 

Gemeente Oss
Tel: 14-0412
digitaalloket@oss.nl

 

Club van 100

De club van 100 zijn mensen die een warm Hart voor Oss hebben.
En het nut dat we geheel Oss ‘hart groen’ maken steunen.
Deze mensen steunen minimaal 100 euro per jaar om u een extra kans te geven als u het echt nodig hebt.

 

René Peters

Tweede Kamerlid voor het CDA. Hiervoor was René Peters wethouder in de gemeente Oss op het gebied van sociale zaken, jeugd, onderwijs en integratie.

 

Hoe werkt een Warm Hart?

Een warm hart zijn mensen/bedrijven die in alle soorten en maten Hart voor Oss steunen.

Dit kunnen bedrijven zijn die in natura iets doen of privé personen met een klein bedrag.

Wij zijn met alle steun zeer blij !

 

 NMJ Fotoworks

 tel: +31 (0)6 111 74 111

 Info@nmjfotoworks.com 

Neem contact op

Telefoonnummer

06-25555577