Hart voor Oss

Stichting Hart voor Oss heeft als doel om de stad Oss ‘hart veilig’ te maken.
Dit betekent dat men in de stad Oss mensen met een plotseling hartprobleem effectiever kan helpen, door het tijdig toepassen van reanimatie en het snel inzetten van een AED.

Stichting Hart voor Oss plaatst door heel de stad Oss AED’s die 24/7 beschikbaar zijn. Alle AED’s zijn aangemeld bij HartslagNu zodat deze beschikbaar zijn voor burgerhulpverleners. Hierdoor zal in de stad Oss een aantal mensenlevens per jaar gered kunnen worden.

Burgerhulpverleners

Burgerhulpverleners zijn hierin cruciaal. Na 112 melding van een hartstilstand, worden burgerhulpverleners in een straal van 750 meter opgeroepen om naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren of om een AED in de buurt op te halen. Zij starten de reanimatie op en worden overgenomen door de medewerkers van de ambulance.

Hiermee kunnen levens worden gered! 

Bent u al burgerhulpverlener? Meld je aan bij HartslagNu.nl

Win minuten, win levens…

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 15.000 patiënten te maken met een plotselinge “hartstilstand”. Levens worden gered door een combinatie van reanimatie en snelle toediening van defibrillatie.

In bijna 50% van de gevallen wordt deze stilstand veroorzaakt door een chaotisch hartritme, Ventrikel Fibrilleren (VF) genoemd. Dit hartritme kan hersteld worden door het toedienen van een stroomstoot; defibrillatie. Dit wordt gedaan met een AED (Automatische Externe Defibrillator).

Hoe sneller de defibrillatie toegediend wordt, hoe groter de kans op overleving. Na 5 minuten daalt de overlevingskans steeds met 10 % per minuut. Snelle actie is dus een must. De praktijk wijst helaas uit dat de ambulance niet altijd binnen de cruciale 15 minuten is. Daardoor zijn burgerhulpverleners en AED’s die 24/7 beschikbaar zijn cruciaal.

Stichting Hart voor Oss
Plattegrond geplaatste AED’s van Stichting Hart voor Oss

Zoom met + in op Oss.  Via de blauwe pijltjes kunt u zien waar een AED van St. Hart voor Oss hangt.

©2021 www.hartvooross.com - stichting Hart voor Oss

Telefoonnummer

  • 06-25555577