Donateurs

ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. (bron: belastingdienst)

De belastingdienst heeft Stichting Hart voor Oss geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan onze ideële organisatie aftrekbaar van de belasting. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Naam van de instelling
Stichting Hart voor Oss
RSIN: 85610738
KvK: 65414764

Contactgegevens
Ritmeester 4
5346 WL Oss
Tel. 06-25555577
www.hartvooross.com
info@hartvooross.com

Bestuurssamenstelling
Jeroen Boeijen, voorzitter
Jean-Pierre van der Gouw, secretaris
Adriaan Stoop, penningmeester
Geri Boeijen, bestuurslid
Marian de Sain, bestuurslid
Marlene Schalken, bestuurslid

Missie
Overlevingskans te vergroten door middel van voldoende AED’s.

Visie
Realiseren van voldoende AED’s die 24/7/365 beschikbaar zijn.

Strategie
• Het realiseren van voldoende beschikbare financiële middelen voor voldoende AED’s.
• Samenwerkverbanden realiseren waardoor mensen opgeleid zijn en blijven.
• Het up to date houden van bestaande en nieuwe AED’s.

Financiële verantwoording 2019

Doneer

BedragDonatie

Mocht u een donatie willen doen dan kunt u dit overmaken naar ons bankrekeningnummer IBAN: NL54RABO 0184169976 Stichting Hart voor Oss onder vermelding van ‘donatie’.

Sponsor

Wilt u Hart voor Oss jaarlijks steunen?
Neem contact op met Jeroen Boeijen.
Bedankt voor uw steun!

Donateurs

Gemeente Oss

Gemeente Oss
Tel: 14-0412

Onze donateurs

©2021 www.hartvooross.com - stichting Hart voor Oss

Telefoonnummer

  • 06-25555577