Nazorg

Hoe werkt Hart4All

Via Hart4ALL krijgen burgerhulpverlener(s) antwoord op de vragen waar zij nu mee rond blijven lopen. Hoe gaat het met de patiënt? Heeft de patiënt het gered? Ambulances beschikken over een Hart4ALL-pakket, waarin 5 clickbandjes zitten met daarop een unieke code. Bij een reanimatie of ernstig ongeval krijgt de patiënt zo’n clickbandje om pols of enkel geslagen en de overige bandjes worden uitgereikt aan de burgerhulpverlener(s). Met de code op het bandje kunnen de burgerhulpverlener(s) en de patiënt of familie zich aanmelden. Als zij aangeven contact te willen, maakt Hart4ALL een match. De privacy gegevens van zowel patiënt als burgerhulpverlener blijven altijd gewaarborgd.

Burgerhulpverlening

Onlangs heeft u geprobeerd het leven te redden door snel in te grijpen of iemand te reanimeren. Al snel was er een ambulance ter plaatse en nam de professionele hulpverlening het van u over. U wil graag weten hoe het is afgelopen met diegene die u heeft geholpen.

Patiënt

Uw leven is gered door iemand. Iemand die spontaan ingreep of u heeft gereanimeerd. Deze gebeurtenis maakt waarschijnlijk diepe indruk op u. Wellicht wilt u weten wie deze heldendaad heeft verricht. En bent u benieuwd wat er precies is gebeurd. Hart4ALL brengt u graag in contact met diegene die u heeft gered.

Familie of nabestaande van patiënt

Uw familielid is onlangs betrokken geweest bij een reanimatie of ernstig ongeval. Hopelijk heeft hij of zij geluk gehad en herstelt uw familielid weer goed. Misschien heeft de hulpverlening helaas niet mogen baten en heeft u afscheid moeten nemen van uw dierbare.

In beide gevallen is het mogelijk, dat u diegene die uw dierbare heeft geholpen wilt bedanken. En wellicht wilt u hem of haar vragen hoe het allemaal precies is gegaan. Hart4ALL brengt u graag met elkaar in contact.

Nazorg

©2021 www.hartvooross.com - stichting Hart voor Oss

Telefoonnummer

  • 06-25555577