Onderhoud AED

Onderhoud AED door Hart voor Oss

Heeft u een AED dan kunt u het onderhoud van de AED door Hart voor Oss laten doen. Voorwaarden hiervoor zijn dat de AED 24/7 buiten hangt, bijdraagt aan het dekkende netwerk AED’s in Oss en dat de AED aangemeld is bij HartslagNu.

Subsidie aanvragen onderhoud AED

Heeft u een AED die aan bovenstaande voorwaarden voldoet maar wordt het onderhoud door een andere partij gedaan dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor subsidie voor het onderhoud.
Ter beoordeling van de aanvraag hebben wij de volgende informatie nodig:

  1. Wat is het merk van de AED?
  2. Wat is de houdbaarheidsdatum van de pads en de batterij.
  3. Wat zijn de werkelijke kosten? (graag nota’s overleggen)
  4. Wie doet nu het onderhoud?

De AED moet jaarlijks in onderhoud zijn.

Contact

Om in aanmerking te komen voor onderhoud of subsidie, neem contact op met Jeroen Boeijen, tel. 06-25555577 of stuur een bericht aan info@hartvooross.com.

©2021 www.hartvooross.com - stichting Hart voor Oss

Telefoonnummer

  • 06-25555577